OBAVIJEST O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

gdpr

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Hrvatsko planinarsko društvo ‘Japetić’ Ulica Ivana Perkovca 36A, 10 430 Samobor

OIB: 91999323951 (u daljnjem tekstu: Udruga)

Vas obavještava:

 

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, te Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

 OBAVIJEST 

Udruga je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih članova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

 

Udruga je voditelj obrade osobnih podataka svojih članova kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruga kao voditelj obrade osobnih podataka članova određuje svrhu i sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Osobni podaci koje Udruga prikuplja propisani su Zakonom o udrugama, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu i mjestu rođenja i spolu. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju radi sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Udruga će za određene razloge od svojih članova tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Udruge i Pravilnikom o postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva, te Zakonom o udrugama.

 

Udruga osigurava da se osobni podaci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podacima pružit će se državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama, te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Udruga ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osobni podaci članova Udruge obrađuju se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Udruge. Svi članovi Udruge imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podaci obrađuju uz privolu člana; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Udruzi ili nadležnom državnom tijelu.

 

Dakle, napominjemo kako je pri prikupljanju osobnih podataka članova Udruge bitno načelo razmjernosti, tj. da se prikupljaju samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja podataka (vođenje evidencije o članstvu u udruzi).

 

Također napominjemo kako sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu razmjernosti pravo uvida u osobne podatke drugih članova udruge smije omogućiti samo u odnosu na nužne podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u Udruzi), dok se svi ostali podaci (primjerice  OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) moraju na odgovarajući način zaštititi.

 

 

Prigovor na obradu osobnih podataka, članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, azop@azop.hr, www.azop.hr. Podaci članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.

 

U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Udrugu osobno, putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način:

 

e-mail: info@hpd-japetic.hr 

pisanim putem na adresu: Hrvatsko planinarsko društvo ‘Japetić’  PP31  10 430 Samobor

osobno na redovnim sastancima svaki četvrtak u 20:00h na adresi: Ulica Ivana Perkovca 36A 10 430 Samobor 

 
Siniša Golemović
Tajnik
HPD “Japetić”

Perkovčeva 36A
10430 Samobor
e-mail: info@hpd-japetic.hr