Japetićeva Planinarska škola

Opća planinarska škola je osnovni oblik obrazovanja planinara. HPD Japetić svake godine organizira planinarsku školu za sve zainteresirane planinare. Obavijest o terminu škole možete naći na web stranicama Društva tokom godine. Njeni polaznici stječu ili produbljuju kodeks planinarske etike i elementarna znanja o sigurnom kretanju u planini, uče se vještinama koje im mogu pomoći u … Continue reading Japetićeva Planinarska škola