Japetićeva Planinarska škola

Opća planinarska škola je osnovni oblik obrazovanja planinara. HPD Japetić svake godine organizira planinarsku školu za sve zainteresirane planinare. Obavijest o terminu škole možete naći na web stranicama Društva tokom godine.

Njeni polaznici stječu ili produbljuju kodeks planinarske etike i elementarna znanja o sigurnom kretanju u planini, uče se vještinama koje im mogu pomoći u slučaju nevolje i upoznaju se s prirodom. Također, završena Opća planinarska škola uvjet je za upis u škole i tečajeve iz planinarskih specijalnosti (alpinističke, sportsko-penjačke, speleološke, markacijske, vodičke).

Znak Japetićeve planinarske škole © HPD Japetić

Program Opće planinarske škole podijeljeno je u dvije cjeline:

Teorijski dio – predavanja koja se održavaju u prostorijama Društva, uz LCD projekcije iz hrvatskih i svjetskih planina i filmove sa planinarskom tematikom te dogovorima za izlete.

Praktični dio – vježbe koje se izvode na cjelodnevnim izletima tijekom vikenda na planinama: Ivanščica, Ravna Gora, Kalnik, Medvednica – spilja Veternica, Logarska dolina, na kojima se vježba kretanje u planini, orijentacija, prva pomoć i spašavanje, upoznavanje sa speleološkim objektima, korištenje tehničke opreme, markiranje i održavanje staza, bivakiranje i na kraju završna dvodnevna vježba.

Polaznici Opće planinarske škole mogu biti isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga članica HPS-a s plaćenom članarinom za tu godinu i s navršenih 15 godina, a do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili skrbnika.

Po završetku predavanja i vježbi, polaznici polažu pismeni ispit. Ispitu mogu pristupiti polaznici koji su nazočili barem 70 % vježbi i predavanja.

Polaznicima koji su uspješno položili ispit uručuju se diplome HPS-a o Općoj planinarskoj školi na prigodnom druženju i domjenku u planinarskom domu prema dogovoru sa svim sudionicima škole.

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA – PROGRAM

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja planinarstva. Njezin jedinstven program omogućava postupno i kvalitetno pripremanje članova za nastavak školovanja te pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

A. Plan škole

Ukupno: 21 sati predavanja, 10 sati vježbi i 8 dana izleta

B. Nastavni kadar
Instruktori HPS-a, planinarski vodiči HPS-a, iskusni planinari iz matičnog društva, alpinisti, speleolozi, drugi stručnjaci određenih područja

C. Program
– Povijest planinarstva: početak i razvitak planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti; planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.

– Planinarska organizacija: svrha i ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi), HPS, UIAA, članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika.

– Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), hrvatske planine.

– Zaštita prirode: uloga i zadaće planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićena planinarska područja u Hrvatskoj, Zakon o zaštiti prirode.

– Meteorologija: faktori vremena (temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze, klima, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija.

– Oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje.

– Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za t

uru, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje i organiziranje izleta ili tura, planinarska fotografija.

– Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi i kuće (kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora), minimum vode, mogućnosti prehrane, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama.

– Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, karakteristike terena, obilježeni i osigurani planinarski putovi (markacije i markiranje), planinarske obilaznice, vođenje planinara, odnos vodiča i skupine.

– Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

– Prva pomoć: smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći.

– Osnove spašavanja i HGSS: obavještavanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenog, HGSS, spašavanje u inozemstvu.

– Korištenje tehničke opreme: upoznavanje s opremom (klin, uže, sponka, cepin, dereze), izrada čvorova (vodički, bulin i dr.), navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa „tri čvrste točke“ pri kretanju po strmom terenu.

– Orijentacija: strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, mjerilo, određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja.

– Osnove speleologije: pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni), osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam. Po mogućnosti posjet jednoj turistički uređenoj špilji.