Godišnjak “Japetić” 2020.

Kad smo prije deset godina krenuli s izdavanjem godišnjaka, nismo bili sasvim sigurni kakva će mu biti budućnost, ali kao što vidimo, uspješno smo stigli i do prve okrugle godišnjice. Kao i dosad, želimo vas informirati o radu Društva u protekloj godini.

Na početnim stranicana predstavljene su glavne društvene akcije, Japetićev i Sudnikov pohod, najposjećeniji do sada. Slijedi prikaz djelovanja Markacističke sekcije.

Tekstovi o većim i uspješnijim društvenim izletima popraćeni su i atraktivnim fotografijama. Veći broj stranica posvećen je aktivnostima Malih planinara, a neki od njihovih članova pridružili su se i kao autori članaka. Dio stranica posvećen je povijesti, ali i prisjećanju na na preminule članove i tragu koji su ostavili u radu Društva.

Na kraju donosimo i plan izleta i ostalih akcija predviđenih za 2020. godinu, a posebno želim istaknuti da u proljeće kreće i nova Opća planinarska škola, što je prilika da u rad Društva uključimo nove snage.

Svaki član društva uz uplatu članarine dobiva i “Japetić” – glasnik HPD Japetić.

Predsjednik HPD “Japetić” , Robert Cvetković

Članarina

Opća planinarska škola 2020.