Upravna tijela HPD “Japetić”

Potok Gradna kod Samoborskog muzeja / slika © Neno G

Članovi izvršnog odbora društva:

Predsjednica Društva – Helena Pavlović – 098 471 878helpavlovic@gmail.com
Tajnik Društva – Robert Cvetković – 098 1726 326 robert.cvetkovic@zg.t-com.hr
Blagajnica – Irma Vrhovski – 091 604 84 04 irma.vrhovski@gmail.com

Nikola Skendrović – nikolasken@gmail.com
Danijela Čupić – daniela.cupic@gmail.com
Hrvoje Bišćan – hbiscan@yahoo.com
Vladimir Novak – v_novak@net.hr
Anja Tonković – anjatonkovic55@gmail.com
Anđelko Nizek – andelko.nizek@gmail.com

Nadzorni odbor:

Branka Fabek
Tamara Kalaica
Antun Pavlin

Sud časti:

Zdenko Kristijan
Zlatko Ivančić
Tomislav Strilić

HPD “Japetić”
Ulica Ivana Perkovca 36A, PP 31
10430 Samobor
e-mail: info@hpd-japetic.hr
OIB: 91999323951

Leave a comment