Upravna tijela HPD “Japetić”

Potok Gradna kod Samoborskog muzeja / slika © Neno G

Članovi izvršnog odbora društva:

Predsjednik Društva: Robert Cvetković – robert.cvetkovic@zg.t-com.hr
Tajnik Društva: Siniša Golemović – sinisa.golemovic@gmail.com
Blagajnica: Kinga Nujić – kinga.nujic@gmail.com
Nikola Skendrović – nikolasken@gmail.com
Danijela Čupić – daniela.cupic@gmail.com
Hrvoje Bišćan – hbiscan@yahoo.com
Vladimir Novak – v_novak@net.hr
Dragutin Kos
Helena Pavlović – helpavlovic@gmail.com
Tamara Kalaica – tamara.kalaica@gmail.com
Vesna Pavlin – vesna.pavlin@gmail.com

Nadzorni odbor:

Ivica Cvetković
Branka Fabek
Antun Klarić

Sud časti:

Zdenko Kristijan
Zlatko Ivančić
Tomislav Strilić

HPD “Japetić”
Ulica Ivana Perkovca 36A, PP 31
10430 Samobor
e-mail: info@hpd-japetic.hr
OIB: 91999323951

Leave a comment