KT 12 – Japetić (879 m)

Japetić (879 m) je najviši vrh Samoborskog gorja. Na zaobljenom vrhu je postavljena 12 m. visoka piramida koja je od 1889. do 1960. bila na Sljemenu, najvišem vrhu Medvednice. S piramide se pruža nezaboravni pogled na Samoborsko gorje, Sv. Geru na Žumberačkoj gori, Medvednicu, Pokuplje i Posavinu, na zagorske planine, Klek, Kapelu i Kamniške alpe.

Metalni žig je ugrađen na podnožju piramide. Japetić je kontrolna točka Hrvatske planinarske obilaznice.

Prilazi: Od Šoićeve kuće u Malom Lipovcu preko livada 1:30 h, od Šoićeve kuće preko Velikih Vrata također 1:30 h. Od pl. doma Žitnica do vrha je 20′, a od sela Dragonoša 50′. Od Gostinjca Sv. Bernarda 1:15 h.

Planinarski dom Žitnica (815 m) izgrađen je na travnatom bilu Žitnica, s odličnim pogledom na Pokuplje, lako uočljivim vrhovima Zečak i Sveta Gera na Žumberačkoj gori, Klek i Slovenski Snežnik. Dom ima 46 ležaja, a otvoren je vikendom. Livada ispod doma je uzletište za padobransko jedrenje. Domom upravlja HPD „Jastrebarsko“.

Prilazi: Od Šoićeve kuće u Malom Lipovcu su dva prilaza: po livadama i uz vrh Japetić 1:45 h, a preko prijevoja Velika Vrata 1:30 h. Od planinarskog doma Cerinski vir vode dva puta: preko Cerinskog vira 2 h i preko Velikog Lipovca 2:15 h.

Iz centra Jastrebarskog potrebno je 2:45 h ili autom preko D. i G. Reke i Kupeć Dola u smjeru Velikih Vrata do predjela Frgolovac gdje se može parkirati te dalje stazom 1 h do doma.

Leave a comment