Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor

Ulica Ivana Gundulića 36, 10430 Samobor

E-mail: samobor@hgss.hr

HITNI POZIVI – 112 (0-24)

Dežurni telefon HGSS stanice Samobor (0-24) : 091/721-0008

http://www.gss-samobor.hr/