12. opća planinarska škola HPD Japetić

HPD Japetić organizira 12. Opću planinarsku školu u trajanju od 19.09.20222. – 24.10.2022. 

Upisi počinju od 25.07. – 22.09.2022.

Predavanja i izleti su obavezni. Za dobivanje diplome potrebno je odslušati 8 od 10 predavanja, odnosno sudjelovati na 4 od 5 izleta. Jedan dvodnevni je obavezan. Predavanja su ponedjeljkom i petkom u 20 h u prostorijama HPD Japetić, a izleti subotom ili nedjeljom, odnosno subotom i nedjeljom ako su dvodnevni. HPD Japetić zadržava pravo izmjene izleta ukoliko bi to bilo potrebno zbog vremenskih ili drugih nepogoda. Predavači i vodiči su aktivni članovi HPD Japetić, Željezničar i Kapela s višegodišnjim planinarskim iskustvom.

Gojzerice, ruksak i štapovi osnovna je oprema potrebna za pohađanje škole, a ostala oprema se upotpunjuje postupno sa stjecanjem planinarskog iskustva. Završni ispit i podjela diploma održat će se 24.10.2022. (ponedjeljak) u 20 h  u prostorijama HPD Japetić.

Upisi se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza mogu obaviti isključivo online:

 • popunjenu Prijavnica pl skola 2022
 • te uplatu od 300,00 Kn na  HR7024030091120004450 poslati na info(at)hpd-japetic.hr
 • u rubriku: poziv na broj upisati: OIB
 • u rubriku: svrha plaćanja upisati: Opća planinarska škola
 • ukoliko polaznik nije član planinarskog društva u okviru HPSa, potrebno je priložiti i popunjenu Japetic_DOC__Pristupnica 2022 za članstvo, te uplatu od (80+5 Kn – odrasli zaposleni; umirovljenici te studenti i školarci stariji od 15 god. – 40+5 Kn)
 • u rubriku: svrha plaćanja upisati: članarina

Od rujna 2022. upise je moguće obaviti svakog četvrtka od 20-21 h u prostorijama društva – ulica Ivana Perkovca 36A, Samobor

Plan i Program OPŠ HPD Japetić – 2022.

Naziv : Opća planinarska škola planinarskog Hrvatskog planinarskog društva Japetić – Samobor

Opis : Opća planinarska škola polaznicima pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama, djelovanje unutar planinarske udruge te za stručno školovanje i usavršavanje u specijalističkim djelatnostima u planinarstvu. Opća planinarska škola namijenjena je upoznavanju i informiranju članova HPS-a o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na lakim i umjereno zahtjevnim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

Stručna nadležnost : Komisija za školovanje Hrvatskog planinarskog saveza.

Organizator : Hrvatsko planinarsko društvo Japetić – Samobor

Voditelji škole : Helena Pavlović i Daniela Čupić

Nastavno osoblje : Predavači: Vladimir Novak, Alan Čaplar, Hrvoje Bišćan, Tomica Bošnjak, Nikola Tot, Tea Tot, Zoran Bauer, Tomislav Jakopec, Ratimir Prikratki, Nenad Greblički, Neno Buzjak, Danijela Budi, Branka Fabek i Matej Perkov. Vodiči na izletima: Helena Pavlović i Daniela Čupić

U izvođenju programa na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom mogu sudjelovati i drugi vodiči HPS-a te druge stručne osobe.

Organizacijske zadaće : Pri organiziranju i provedbi škole primjenjuju se zadaće i obveze uređene Pravilnikom o školovanju u HPS-u.

Obavezni uvjeti za upis polaznika su:

 • Članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a, dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu.
 • Navršenih 15 godina života ( do punoljetnosti je nužna pisana suglasnost roditelja ili staratelja, neovisno o tome sudjeluje li i roditelj ili staratelj kao polaznik u školi).
 • Uplata školarine organizatoru škole

Organizator može odrediti dodatne uvjete za upis polaznika. U slučaju popunjena kapaciteta organizator može odrediti i dodatni izlučni kriterij ili obustaviti daljnje upise.

U školu se upisuje 25 polaznika.

Trajanje škole : Škola se izvodi u trajanju od  19.09.20222. – 24.10.2022. godine

Mjesto održavanja : Teorijski dio nastave provodi se u prostorijama Hrvatskog planinarskog društva Japetić – Samobor

U periodu održavanja škole, teoretska nastava provoditi će se svakog ponedjeljka i petka od 20 sati u prostorijama HPD Japetić.

Praktični dio škole održavati će se vikendom na prikladnom planinskom terenu. Provoditi će se na planinarskim izletima, putem vježbi i zadataka. Škola sadrži 5 organiziranih planinarskih izleta.

Očekivani ishodi učenja su:

 • informiranost o hrvatskom planinarstvu i ustroju planinarske udruge u Republici Hrvatskoj,
 • poznavanje planina u Hrvatskoj,
 • poznavanje planinarske opreme za jednostavne izlete,
 • sposobnost samostalnog poduzimanja planinarskih izleta u pristupačne planine,
 • poznavanje mjera sigurnosti i postupaka u slučaju nesreće,
 • stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara,
 • motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje.

Uvjeti za uspješni završetak škole : Tijekom škole voditelji će pratiti pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole.

Uvjeti uspješnog završetka škole su:

 • sudjelovanje na najmanje 70% predavanja,
 • sudjelovanje na najmanje 70% tura škole.

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

Provođenje ispita : Na kraju opće planinarske škole provodi se putem ispita provjera znanja i vještina koje su polaznici stekli tijekom trajanja škole.

Provjera se provodi: Usmenim ispitom

Voditelj ispita : Voditelja ispita na prijedlog organizatora škole imenuje Komisija. Za voditelja može biti imenovan isključivo vodič HPS-a s važećom licencom A standarda. Pri obavljanju zadaća propisanih Pravilnikom o školovanju u HPS-u i odlukama Komisije, voditelj izravno surađuje s povjerenikom za školovanje u Komisiji, izvješćuje ga o organizacijskim okolnostima i primjenjuje njegove upute.

Uvjeti za pristup na ispit

 • članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a – dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu,
 • uspješno završena opća planinarska škola

Ispitni kriterij i ocjenjivanje : Ispitna ocjena obuhvaća ocjenu osnovne osposobljenosti kandidata za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima. Pri ocjenjivanju znanja i vještina kandidata primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

 • zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina su dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima,
 • nije zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina nisu dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima.

Uspješno položenim ispitom smatra se ispit u kojem znanje ili vještina kandidata ni u jednoj nastavnoj temi nisu ocijenjeni ocjenom „nije zadovoljio/la“. Ako su određena znanja ili vještine kandidata na ispitu ocijenjene ispitnom ocjenom „nije zadovoljio/la“, voditelj ispita uputit će kandidata na ponavljanje ispita iz određenih nastavnih tema ili na ponavljanje cijeloga ispita.

Ispitni ishod : Uspješnim polaganjem ispita član stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu HPS-a.

Usavršavanje : Usavršavanje i obnavljanje znanja i vještina nakon završene škole i položenog ispita zainteresirani član svoje djelovanje nastavlja stručnim usavršavanjem te redovnim obnavljanjem znanja i vještina:

 • sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima
 • sudjelovanjem u redovitim aktivnostima matične planinarske udruge
 • razmjenom iskustva s drugim zainteresiranim članovima
 • korištenjem stručne literature,
 • pohađanjem više planinarske škole – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis,
 • pohađanjem stručnih tečaja i škola u HPS-u (tečaji za markaciste, vodiče, speleologe, alpiniste …) – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis.

Odgovore na često postavljana pitanja možete potražiti ovdje

Sva pitanja možete nam uputiti na info@hpd-japetic.hr

Voditelji OPŠ HPD Japetić: Helena Pavlović i Daniela Čupić