Elektronska skupština HPD Japetić

U razdoblju od 26. 02 do 06. 3 2022. održana je elektronska sjednica skupština HPD Japetić sa izvještajima o radu Društva u 2020. godini. Članovi su se za sudjelovanje prijavljivali putem obrasca na web stranici, nakon čega su im bili poslani materijali i izvještaji, a potom su glasali e-mailom o prihvaćanju izvještaja.

Do 6. 3. 2022. izvještaje je zatražilo 17 članova, a za njihovo prihvaćanje glasalo je 11 članova, čime je sjednica skupštine Društva uspješno završena.

Izvršni odbor HPD Japetić