Nova blagajnica

Dragi planinari, ovim putem želim izraziti u svoje osobno kao i u ime društva dobrodošlicu našoj novoj blagajnici Irmi.

Molim vas da u buduće kontaktirate Irmu vezano za produženje članskih iskaznica i za sve blagajničke poslove (Irma Vrhovski, 091 604 84 04, irma.vrhovski@gmail.com).

Zahvaljujem svima na dobroj suradnji i na lijepom i ugodnom druženju, vaša Kinga Nujić.