Poziv na Tečaj za markaciste na području Samoborskog i Žumberačkog gorja – 4. i 5. studenog 2023. u Samoboru

Dragi članovi HPD “Japetić”,

Markacijska sekcija HPD “Japetić” održava markacije i putokaze na 20 pl. putova dužine 70 km , ukupne visinske razlike 4710 metara na području Samoborskog i Žumberačkog gorja a za obilazak svih putova bilo bi vam potrebno oko 22 sata hoda.

Članovi naše sekcije i Društva svake godine održavaju postojeće planinarske puteve a radovi održavanja uključuju pripremu alata, izvide stanja puteva, obnovu markacija i čišćenje staza, popravak putokaznih tabli i puno veselja. Markacisti naporno rade jer jednom obilježeni put obaveza je stalnog održavanja a na neodržavanom putu oznake propadaju, a planinari lutaju, ljute se, a ponekad ih mora tražiti HGSS.

Markacist ili markacistica može postati svaki član Društva koji voli rad i sudjeluje u akcijama održavanje planinskih staza. Nakon završetka tečaja u organizaciji Komisije za planinarske puteve, postaje markacist. Ako se želite prijaviti na tečaj, kontaktirajte članove IO Društva na tjednim sastancima ili pošaljite mail na “info (at)hpd-japetic.hr” najkasnije do 20 listopada 2023.

Rad je vrlo raznolik, od slikarstva do oznake složenih popravaka putokaza tako da svaki otkriva svoje sposobnosti odgovarajuće zadatku.

Detalji poziva na tečaj za markaciste