Znamenitosti Samoborskog gorja

Piramida na Japetiću

Znamenitosti Samoborskog gorja

Župna crkva sv. Leonarda i samostan – Kotari

Crkva se nalazi nad stijenom gorja gdje je 1528. godine grof Petar Erdödy sagradio zavjetnu kapelu sv. Leonarda. Današnja crkva građena je u 18. stoljeću a do danas se sačuvao barokni inventar i spada među najljepše oltarne arhitekture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Obnovljene orgulje jedne su od najstarijih u Hrvatskoj i djelo su velike povijesne i umjetničke vrijednosti. Crkva je svrstana u 0. kategoriju umjetničke vrijednosti.

Župna crkva sv. Duha – Noršić Selo

U povijesnim izvorima crkva se spominje prvi puta 1642. godine kao područna kapela Samoborske župe. Crkva ima jednu lađu i neogotičkog je stila. Oltari su tirolskog stila, drveni.

Župna crkva sv. Barbare – Rude

Povijesni podaci datiraju iz 1622. ali je crkva znatno starijeg postavka. Sagradili su je Rudari za svoje potrebe. Jednostavno je oblikovana, glavni oltar je iz 1909. godine.

Župna crkva sv. Martina – Sveti Martin pod Okićem

Najstariji dio crkve je podnožje tornja, koje je služilo kao obrambena kula. S vremenom je nadozidan osmerokutni toranj koji je služio kao osmatračnica, a tek je kasnije nadograđena mala kapela koja je danas samo svetište crkve te još kasnije, u ranoromaničkom stilu, lađa crkve. Jedna je od najstarijih sakralnih građevina u samoborskom kraju.

Grkokatolička župna crkva sv. Petra i Pavla – Stojdraga

Spominje se 1847. godine. Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s višim zaobljenim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja, unutrašnjost svođena češkim svodovima.

Crkva sv. Ilije na sv. Geri

Jedna je od najstarijih, ako ne i najstarija grkokatolička crkva u Hrvatskoj, izgrađena u doba prvog doseljenja uskoka u Žumberak.

Arheološki lokaliteti

Najstariji arheološki nalazi – kamene sjekire stare do 8000 godina (neolitik, mlađe kameno doba i eneolitik, bakreno doba).

Stari grad Lipovec, 582 m, nalazi se iznad sela Mali Lipovec, povijest mu je vezana uz Okić. Sagradio ga je 1251. Ivan Okićki. Očuvan dio zidina. Gradina Tuščak, 585 m, nalazi se na hrptu brijega iznad potoka Bregane, pokraj sela Kravljak. O starom gradu, čije ruševine se i danas naziru, postoji malo podataka.

Stari grad Okić, 498 m, jedinstven među srednjovjekovnim plemićkim gradovima kontinentalne Hrvatske po značaju koji ima s obzirom da njegove strukture velikim dijelom pripadaju romaničkom razdoblju. Staza kneževa na Budinjaku, jedno od najvećih i najočuvanijih stariježeljeznodobnih nalazišta u jugoistočno alpskom prostoru. Sustavna istraživanja od 1984. godine. Arheološki park osnovan u rujnu 2004.

Budinjak – naseobinski i grobišni kompleks stariježeljeznodobne populacije. Nekropola grobnih humaka (tumula). Dvije brončane kacige, pronađene u kneževskim grobovima, najatraktivniji su nalazi s ove nekropole. Bratelji – rimsko ranocarsko doba, groblje romaniziranog keltskog plemena Latobika, očuvana 34 paljevinska groba građena od kamenih ploča. Obilazak traje oko 2 sata.

Bratelji – rimsko ranocarsko doba, groblje romaniziranog keltskog plemena Latobika, očuvana 34 paljevinska groba građena od kamenih ploča. Obilazak traje oko 2 sata.

Kulturne znamenitosti

Milenijski betonski križ u Stojdragi, podignut 1925. u spomen na tisućitu obljetnicu krunidbe hrvatskog kralja Tomislava. Žumberački Uskočki muzej u Stojdragi. Etno kuća pod Okićem, u dvorištu oko kuće smještena su oruđa i ostala pomagala gospodarskog života sela.

Leave a comment