Kako se pripremala monografija Japetića

Zahvaljujem se svima koji ste našli vremena prisustvovati akademiji, kao i Ančici – na uvodu posvećenom 90. obljetnici našeg „Japetića“. Kao autoru glavnine teksta zapala me dužnost i čast da u nekoliko rečenica prikažem nastanak naše monografije.

U kolovozu 2012. dogovoreno je izdavanje monografije Društva u sklopu proslave 90. godišnjice. Izabrani su naslovi članaka, njih 35. Predloženi su autori: orijentacisti pišu o orijentaciji, špiljari o speleološkoj sekciji, alpinisti o Alpinističkom odsjeku, o sekciji Samoborka pišu članovi te sekcije itd., a mene je „zapalo“ sređivanje svih tekstova.

U jesen je u nekoliko radnih akcija sređena zapuštena arhiva Društva. Pronađeni su vrijedni dokumenti od 60-tih godina do danas. Bilo je dosta vlažnih dokumenata koje smo, da bi ih sačuvali sušili na suncu!

Podaci o HPD-ovoj podružnici „Japetić“ od 1923. do 1944. pronađeni su u časopisu Hrvatski planinar. Pregledano je preko 10.000 stranica. Prelistane su i Samoborske novine. Mali dio podataka je pronađen u raznim izvještajima i drugim člancima.

I prije osnivanja „Japetića“ Hrvatsko planinarsko društvo iz Zagreba je djelovalo na Samoborskom gorju, pa je i to opisano u monografiji. Sjetimo se samo prvog izleta HPD-a 1875. na Oštrc i Plešivicu, izgradnje piramide na Plešivici 1881., prvog markiranog puta na Plešivicu 1904. i planinarskog skloništa na Prekrižju unajmljenog 1922. Dodan je članak o klubu „Šišmiš“ kao preteči planinarstva i njegovo djelovanje od 1902. do 1910.

Monografija HPD Japetic / © HPD Japetić

O djelovanju društva nakon 2. svjetskog rata podaci su korišteni iz naše arhive, Samoborskih novina i časopisa Naše planine/Hrvatski planinar. Nažalost, o nekim razdobljima podaci su oskudni. Zahvaljujući Darku Bišćanu sačuvana je dragocjena dokumentacija Dragutina Radmilovića o planinarskoj djelatnosti u Samoboru u 1945. i 1946. godini. Samo da spomenem da je 15. lipnja 1946. osnovano samostalno Hrvatsko planinarsko društvo „Japetić“ u Samoboru, prvo planinarsko društvo u Hrvatskoj poslije rata. Društvo se nije moglo registrirati kod vlasti pa su već nakon dva mjeseca članovi uključeni u planinarsku sekciju Fiskulturnog društva Samobor i tek 1948. je osnovano Planinarsko društvo „Samobor“ koje 1953. vraća stari naziv „Japetić“. Članak o tome bit će uskoro objavljen u Hrvatskom planinaru.

Sekcije koje su djelovale u Japetiću postepeno su prerastale u samostalna društva i klubove. Sekcija „Dr. Maks Plotnikov“ se 1955. osamostalila, osnovano je planinarsko društvo. Iz ski sekcije nastao je Ski klub Samobor 1968., Gorska služba spašavanja se osamostalila 1993., Speleološka sekcija je 2000.-te prerasla u Speleološki klub Samobor, a Orijentacijska sekcija 2007. u Orijentacijski klub „Japetić“.

U Monografiji je opisan planinarski životopis 181-og zaslužnog planinara Društva. Do pojedinih podataka je bilo teško doći. Kod nekih planinara uz opis planinarske djelatnosti nedostajala je godina rođenja i smrti te zanimanje, pa su ti podaci dobiveni od rodbine i znanaca, iz novina i knjiga a neki u matičnom uredu ili na samoborskom groblju.

U proljeće 2013. pristupilo se prikupljanju fotografija i njihovom skeniranju, a najstarija fotografija je iz 1909. snimljena na Plešivici. Fotografije su prikupljene od Ivančice Sudnik, Mire Čebušnik, Stanka Obranovića, Sonje Kleščić, obitelji Regović, Juratović, Adamek, Matota i drugih.

Članci drugih autora stizali su kasno, od svibnja do srpnja. Svi pisci su amateri pa su neki tekstovi dorađivani ili vraćani autorima na doradu. Sedam mjeseci je trajao rad na pregledu literature i dokumenata, pisanju tekstova i uređivanju pristiglih članaka, a posljednji tjedni su bili najteži.

Prva dva poglavlja poslana su dr. Željku Poljaku na pregled. Vlado Novak i Ančica Žibrat su pregledali sve tekstove i njihove primjedbe su uvažene. Branko Adamek je za Monografiju izradio skicu markiranih putova Samoborskog gorja. Svima se ovom prilikom zahvaljujem.

Nakon što je predsjednik Društva Antun Pavlin lektorirao tekstove, odabrane su fotografije i određene njihove lokacije u tekstu. Monografija sadrži 540 fotografija i 150 fotografija zaslužnih planinara, ukupno skoro 700. Za profesionalnu grafičku pripremu monografije Upravni odbor Društva je odabrao Dubravka Bujana (tvrtka Crno na bijelo) s kojim smo uspješno surađivali na izradi Japetićevih godišnjaka. U tome nam je svojim savjetima pomogla naša članica Vlasta Pirnat. Kako su stizali obrađeni tekstovi s fotografijama, uočeni nedostaci su odmah ispravljani.

Djelovanje našeg Društva opisano je na 260 stranica. Zahvaljujem se 18-torici suradnika koji su svojim tekstovima obogatili Monografiju, Upravnom odboru Društva, uredničkom odboru i drugim članovima koji su na bilo koji način pomogli u ovom projektu. Posebna zahvala našim donatorima. To su: Grad Samobor, Zagrebačka županija, Samoborski športski savez, Samoborka, Mašinoprojekt, Pirotehnika Mirnovec i Dubravko Facko.

Nakon brošure Pedeset godina planinarskog društva „Japetić“ izdane 1973. koju je napisao Ivica Sudnik ovo je prvi pokušaj da se prikaže djelovanje Društva. Kako nam je to uspjelo, ocijenite sami. Mi smo samo grupa amatera entuzijasta koji smo željeli obilježiti rad našeg Društva od njegovog osnutka.

HPD Japetić ima u planu izdati Monografiju i 2023. kada slavimo našu stotu obljetnicu. Zato pozivam članove da prikupe zagubljene dokumente o radu Društva, stare i nove fotografije kako bi pomogli u stvaranju jubilarnog izdanja povodom velikog jubileja.

Leave a comment