Japetićeva 13. Opća planinarska škola – prijave u tijeku!

HPD “Japetić” organizira 13. Opću planinarsku školu u trajanju od 05. ožujka do 26. svibnja 2024.

Upisi traju do 29. veljače 2024.

Dragi svi,

S veseljem vas obavještavamo da su prijave za 13. Japetićevu planinarsku školu u tijeku!

Svi zainteresirani polaznici mogu popuniti prijavnicu za školu -> HPD-Japetic-prijavnica-za-skolu (Word format), HPD-Japetic-prijavnica-za-skolu (pdf format) ili se osobno doći upisati u prostorijama društva svakog četvrtka od 20 do 21 sat.

Ukoliko se za školu prijavljujete online, molimo da uz prijavnicu za školu priložite dokaz o uplaćenoj školarini:

 •  IBAN Društva: HR7024030091120004450 
 • u rubriku poziv na broj upisati: vaš OIB
 • u rubriku svrha plaćanja upisati: Opća planinarska škola                                                                                                                                                                                                                                         

 

Molimo da prijave pošaljete na e-mail:  info@hpd-japetic.hr

Cijena škole: 40 eura (uključuje Planinarski udžbenik, zamku i karabiner, ne uključuje troškove izleta)
-školarina se plaća pri upisu

*napominjemo, polaznici moraju biti članovi jedne od planinarskih udruga koja je članica HPS-a

Polaznici bi trebali biti kondicijski spremni za praktični dio škole, odnosno izlete.
Gojzerice, ruksak i štapovi čine osnovnu opremu potrebnu za pohađanje škole.

*Preporučamo da nam se pridružite na izletima i prije početka OPŠ kako bi se bolje upoznali, a i da isprobate vašu kondicijsku spremnost 😀

 

Plan i program OPŠ HPD “Japetić”, 2024

Naziv: Opća planinarska škola Hrvatskog planinarskog društva “Japetić” – Samobor

Opis: Opća planinarska škola polaznicima pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama, djelovanje unutar planinarske udruge te za stručno školovanje i usavršavanje u specijalističkim djelatnostima u planinarstvu. Namijenjena je upoznavanju i informiranju članova HPS-a o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na lakim i umjereno zahtjevnim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

Stručna nadležnost: Komisija za školovanje Hrvatskog planinarskog saveza

Organizator: Hrvatsko planinarsko društvo “Japetić” – Samobor

Voditelji škole: Helena Pavlović i Daniela Čupić

Nastavno osoblje – predavači: Vladimir Novak, Alan Čaplar, Vesna Pavlin, Ida Pavlin, Danijel Kos, Daniela Čupić, Dražen Perzer, Tomica Bošnjak, Hrvoje Bišćan, Nikola Tot, Ljiljana Bošnjak, Helena Pavlović, Tea Tot, Nenad Buzjak, Daniela Budi, Branka Fabek.

Vodiči na izletima: Helena Pavlović i Daniela Čupić

U izvođenju programa na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom mogu sudjelovati i drugi vodiči HPS-a te druge stručne osobe.

Organizacijske zadaće: Pri organiziranju i provedbi škole primjenjuju se zadaće i obveze uređene Pravilnikom o školovanju u HPS-u

Obavezni uvjeti za upis polaznika su:

 • Članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a, dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu.
 • Navršenih 15 godina života ( do punoljetnosti je nužna pisana suglasnost roditelja ili staratelja, neovisno o tome sudjeluje li i roditelj ili staratelj kao polaznik u školi).
 • Uplata školarine organizatoru škole

Organizator može odrediti dodatne uvjete za upis polaznika. U slučaju popunjenja kapaciteta organizator može odrediti i dodatni kriterij ili obustaviti daljnje upise.

U školu se upisuje do 25 polaznika.

Program:

15 predavanja
-8 izleta (5 jednodnevnih i 3 dvodnevna)

-Predavanja će se održavati utorkom u 20 sati u prostorijama društva (Perkovčeva 36a) i samoborske stanice HGSS-a (Ivana Gundulića 36)

-Praktični dio škole održavat će se vikendom na prikladnom planinskom terenu putem vježbi i zadataka
– Planirani izleti održat će se na području Samoborskog gorja, Ivanščice, Gorskog kotara, Psunja i Velebita
-Prije početka predavanja polaznici će dobiti točan plan predavanja i izleta, a HPD “Japetić” zadržava pravo izmjene izleta ukoliko bi to bilo potrebno zbog vremenskih ili drugih nepogoda

Očekivani ishodi učenja su:

 • informiranost o hrvatskom planinarstvu i ustroju planinarske udruge u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje planina u Hrvatskoj
 • poznavanje planinarske opreme za jednostavne izlete
 • sposobnost samostalnog poduzimanja planinarskih izleta u pristupačne planine
 • poznavanje mjera sigurnosti i postupaka u slučaju nesreće
 • stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara
 • motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje

Uvjeti za uspješni završetak škole:

 • Tijekom škole voditelji će pratiti pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te će za svakog polaznika utvrditi zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole
 • Pohađanje predavanja i izleta (minimalno odraditi 70% predavanja i jednodnevnih izleta te dva od tri dvodnevna izleta)

U slučaju da zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

Provođenje ispita: Na kraju opće planinarske škole provodi se putem ispita provjera znanja i vještina koje su polaznici stekli tijekom trajanja škole. Provjera se provodi pismenim i usmenim ispitom.

Ispitni kriterij i ocjenjivanje: Ispitna ocjena obuhvaća ocjenu osnovne osposobljenosti kandidata za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima.

Pri ocjenjivanju znanja i vještina kandidata primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

 • zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina su dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima
 • nije zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina nisu dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima

Uspješno položenim ispitom smatra se ispit u kojem znanje ili vještina kandidata ni u jednoj nastavnoj temi nisu ocijenjeni ocjenom „nije zadovoljio/la“. Ako su određena znanja ili vještine kandidata na ispitu ocijenjene ispitnom ocjenom „nije zadovoljio/la“, voditelj ispita uputit će kandidata na ponavljanje ispita iz određenih nastavnih tema ili na ponavljanje cijeloga ispita.

Ispitni ishod: Uspješnim polaganjem ispita član stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu HPS-a.

Usavršavanje: Usavršavanje i obnavljanje znanja i vještina nakon završene škole i položenog ispita zainteresirani član svoje djelovanje nastavlja stručnim usavršavanjem te redovnim obnavljanjem znanja i vještina:

 • sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima
 • sudjelovanjem u redovitim aktivnostima matične planinarske udruge
 • razmjenom iskustva s drugim zainteresiranim članovima
 • korištenjem stručne literature,
 • pohađanjem više planinarske škole – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis,
 • pohađanjem stručnih tečaja i škola u HPS-u (tečaji za markaciste, vodiče, speleologe, alpiniste …) – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis.

Odgovore na često postavljana pitanja možete potražiti ovdje

Sva pitanja možete nam uputiti na info@hpd-japetic.hr

Voditeljice OPŠ HPD Japetić: Helena Pavlović i Daniela Čupić